Dìon do luchd-baidhc

Thòisich iomairt gus am faigh luchd-baidhsagail tuilleadh dìon fo lagh na h-Alba.

Tha an fheadhainn a tha air cùl na h-iomairt airson gum bi e nas fhasa do luchd-baighsagail airgead-dìolaidh fhaighinn an dèidh tubaist, am measg rudan eile.