Crìonadh na Gàidhlig san Eaglais Shaoir

Dh'fhaodadh gu bheil searmonachadh sa Ghàidhlig ann an cunnart a dhol à bith anns an Eaglais Shaoir.

A rèir Bhòrd Colaisde na h-Eaglaise, chan eil ach aon duine a' dol tron cholaisde an-dràsta a bhios comasach air searmonachadh anns a' Ghàidhlig.

Air fhoillseachadh