Barrachd gun dachaidh?

Thàinig rabhadh gum faodadh barrachd dhaoine a bhith gun dachaidh air a' Ghàidhealtachd air sgàth planaichean na comhairle gus taighean ùra a thogail.

Thàinig an rabhadh bhon chomhairliche Màiread Davidson, a b'àbhaist a bhith na ceannard air comataidh taigheadais na comhairle.

Air fhoillseachadh