Bàta-teasairginn an t-Òib

Dhearbh an RNLI gun tèid bàta-teasairginn a chumail san t-Òb làn-ùine.

Thòisich am bàta anns an t-samhradh 2012 às dèidh iomairt bho mhuinntir an àite 'son na seirbheis.

Dh'aontaich an RNLI bàta a chur dhan sgìre mar sgeama dearbhaidh a mhaireadh co-dhuibh bliadhna.

A-nise, gun fiùs bliadhna air a dhol seachad, tha Bòrd an RNLI air aontachadh gum fuirich am bàta san t-Òb làn-ùine.

Air fhoillseachadh