Marco Polo an Steòrnabhagh

Tha a' chiad shoitheach luchd-turais den bhliadhna seo air tighinn gu Steòrnabhagh le faisg air mìle luchd-turais air bòrd.

Tha e coltach gu bheil na tursan a' brosnachadh luchd-turais gus tilleadh air ais air saor-laithean.

Ach, ghabhadh an tuilleadh a dhèanamh airson an tarraing.

Air fhoillseachadh