Dàil air na pàipearan

Tha mì-thoileachas ann mu dhòigh ùr airson nam pàipearan-naidheachd a lìbhrigeadh dha na h-Eileanan an Iar.

Bhon t-seachdain seo - agus ri linn na cosgais - tha iad a' tighinn air a' bàt-aiseig, seach air pleana.

Tha sin a' fàgail nach ruig na pàipearan na h-Eileanan gu feasgar.