Dragh air iasgairean nan Eilean Siar

Tha dragh air iasgairean air a' chost an iar gum fuiling iad a-rithist airson na bha de thràlairean às a' chost an ear a bha ag iasgach mun iar an-uiridh.

Thuirt Marine Scotland gum feum gearradh air ais air iasgach nam maosgan caola air a' chost an iar am bliadhna mu choinneimh na chaidh a ghlacadh an-uiridh.

A rèir riochdairean bhon chost an iar, chan eil sin idir cothromach.

Air fhoillseachadh