80 falaisgear air an deireadh-sheachdain

Dhèilig stèiseanan smàlaidh bho air feadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean ri còrr is 80 falaisgear thairis air an deireadh-sheachdain.

Bha a' chuid as motha de na teintean air a' Chost an Iar, san Eilean Sgitheanach agus anns na h-Eileanan an Iar.

Tha Seirbheis ùr Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba a' toirt rabhaidh seachad gum bu chòir daoine a bhith gu math faiceallach ma tha iad am beachd falaisgear a thòiseachadh.

Tha Domhnall Angaidh Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh