A' cur bhuat na Beurla airson a' Charghais

Tha deireadh a' Charghais ann, agus tha sin a' ciallachadh gum bi mòran dhaoine a' tilleadh chun nan rudan a leig iad seachad airson ùine.

Ach do dh'aon fhear ann an Glaschu, chan e cèicichean neo teoclaid a leig e seachad.

Mar phàirt de rannsachadh aig Oilthigh Ghlaschu tha Dòmhnall Eòghainn MacFhionghain air Beurla a sheachnadh airson 40 là.

Chaidh Calum MacIlleathain a dh'fhaicinn ciamar a chaidh dha.

Air fhoillseachadh