Adhartas leis an dealan an Cinn Tìre is Arainn

Thuirt a' chompanaidh cumhachd Scottish and Southern Energy nach robh ach mu 350 dachaidh às aonais chumhachd air Eilean Arainn oidhche Chiadain, le timcheal air ceud eile fhathast air an gearradh dheth ann an Cinn Tìre.

Tha a' chompanaidh ag ràdh gu bheil iad an dòchas gun tèid aca air cumhachd a thilleadh gu na taighean sin Diardaoin.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh