Figearan reic an-àirde

Dh'èirich na chaidh a reic ann an bùithdean Bhreatainn 2.1% air a' mhìos a chaidh, an taca ris an Fhaoilleach, nuair a chaidh an droch shìde a choireachadh son figearan ìosail.

Thuirt Oifis na Staitistig Nàiseanta gun robh an t-àrdachadh ri linn barrachd choimpiutairean agus teicneòlais a bhith ga reic, agus stuth ga cheannach air an eadar-lion.

Seo Seonaidh MacCoinnich.