Gearainnean eile mun Finlaggan

Tha muinntir na Hearadh a' gearain mun bhàt-aiseig a tha an-dràsta air slighe an Tairbeart, Ùige is Loch nam Madadh.

Tha an MV Finlaggan dheth ro thric, tha iad ag ràdh, agus chan eil i freagarrach airson na seirbheis.

Leig muinntir Uibhist a Tuath fhaicinn mar thà gu bheil iadsan mì-riataichte leis a' bhàta.

Seo Dòmhnall Angaidh Moireasdan.

Air fhoillseachadh