Buaidh a' Bhuidseat sna h-Eileanan Siar

Le cuid de na prìsean as àirde san dùthaich airson connaidh agus bìdh sna h-Eileannan an Iar, bha aire mòran ann an sin air na bh' aig an Seansalair ri ràdh.

An d'fhuair eileannaich faochadh sam bith?

Tha Ruaraidh Rothach air a bhith a' faighinn a-mach.

Air fhoillseachadh