Brosnachadh do bhiadh ionadail air Ghàidhealtachd

Dh'aontaich Comhairle na Gàidhealtachd barrachd a dhèanamh son margaidhean bìdhe ionadail a neartachadh.

Tha iad an dùil lìonra de luchd-fàis agus àraich ionadail a chruthachadh.

Agus thèid £12,000 a chosg a' margaidheachd agus a' brosnachadh ìomhaigh bhìdh bhon Ghàidhealtachd aig Fèill Àiteachais Rioghail na Gàidhealtachd am-bliadhna.

Seo Calum MacIlleathain.

Air fhoillseachadh