Plana Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu

Tha Oilthigh Ghlaschu an dòchas àite na Gàidhlig am measg nan oileanach agus sa bhaile san fharsainneachd, a dhaingneachadh.

Dh'fhoillsich iad a' chiad phlana Gàidhlig aca Diciadain.

Tha moladh ann, am measg rudan eile, suaicheantas an oilthigh atharrachadh gus am bi e dà-chànanach.

Chaidh Iain MacDiarmaid ann dhuinn.