Iarrtas Pàirce Nàiseanta a leudachadh

'S e crìochan Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh a leudachadh chun an Iar an aon dòigh air dèanamh cinnteach nach tèid cuipean mòra dhen Ghàidhealtachd a sgrios le tuathan-gaoithe.

Sin a tha Ramalairean na h-Alba ag ràdh, 's iad ag iarraidh am Monadh Liath a thoirt a-steach dhan Phàirce.

Thàinig am moladh agus Urras Iain Muir ag iarraidh comharra-àrainneachail ùr a thoirt a-steach an Alba - "Fiadh-àiteachan" - airson sgìrean mar sin a dhìon.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh