Dì-adhartais le foghlam Gàidhlig

Chan eil foghlam sa Ghàidhlig a' dèanamh uidhir de dh'adhartas 's a bu chòir, gu h-àraid sna h-àrd-sgoiltean, a rèir eòlaiche air foghlam tro mheadhan a' chànain.

Thuirt an t-Oll. Mata Mac Ìomhair gu bheil dì-misneachd fhathast na trioblaid, agus gu bheil tòrr ri dhèanamh airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a bhrosnachadh aig àrd-ire.

Tha Iain MacDiarmaid ag aithris.

Air fhoillseachadh