Fuadachaidhean ùra

Daoine gam fuadach às an fhearann.

An dachaighean gan cur nan teine gun truas.

Rud a thachair air a' Ghàidhealtachd bho chionn dà cheud bliadhna...?

'S e, ach cuideachd rud a tha a' tachairt ann an iomadh dùthaich bhochd air feadh an t-saoghail an-diugh.

Chuala co-labhairt ann an Cataibh gealltanas bho Riaghaltas na h-Alba gun cuir iad an sàs borbalachd na h-eachdraidh againn fhèin airson daoine bochda ann an dùthchannan eile a dhìon.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.