Bàta ùr Steòrnabhaigh

Chaidh dearbhadh gum bi am bàt-aiseig ùr a thèid eadar Steòrnabhagh agus Ulapul deiseil airson tòiseachadh san Iuchar an ath-bhliadhna.

Dh'innis a' bhuidheann Cmal cuideachd gun tèid an MV Isle of Lewis a chumail rè-ùine gun fhios nach bi trioblaid ann leis an an aiseig ùir.

Air fhoillseachadh