Ionad cùraim an Iochdair

Tha dòchas gun tèid ionad cùraim a th' air ùr fhosgladh anns an Iochdair a leudachadh gus barrachd dhaoine a ghabhail san àm ri teachd.

Fhuair muinntir Uibhist cothrom sùil a thoirt am broinn an àite bho chionn ghoirid.

Air fhoillseachadh