Ceistean mun Finlaggan

Tha daoine ann an Uibhist ag ràdh gun seas iad gu làidir an aghaidh oidhirp sam bith bho Chaledonian Mac a' Bhriuthainn airson an MV Finlaggan a chur eadar eadar Loch na Madadh, Uige agus an Tairbeart an ath-gheamhradh.

Tha beachd air nochdadh gu bheil i ro thric air deireadh agus air a cur dheth, ach tha Cal Mac ag ràdh gu bheil am Finlaggan a cheart cho math ris an Hebrides, am bàta a tha mar as trice air an t-slighe.

Air fhoillseachadh