Leasachadh air Eaglais Shaor Dhòrnaich

Thòisich iomairt airson £400,000 a thogail airson leasachadh a dhèanamh air an Eaglais Shaoir ann an Dòrnoch.

Thogadh an eaglais goirid an dèidh an Sgaraidh ann an 1843 - agus tha i nise feumach air mòran obrach.

Air fhoillseachadh