Ceannard aig Bun-sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

Chaidh ceannard ainmeachadh airson sgoil Ghaidhlig ùr Dhùn Èideann a bhios a' fosgladh am bliadhna.

'S ise Anna NicPhàil.

Gluaisidh sgoilearan ann bho bhun-sgoil Chrois na Cìse san Lùnastal, far a bheil a' Bh.Ph. NicPhàil mar thà os cionn an ionaid Ghàidhlig.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh