MacNìll a' guidhe gun glèidhear seirbheisean adhair

Chuir Ball-Pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNìll, ìmpidh air Comhairle nan Eilean Siar gun lùghdachadh a thoirt air seirbheisean-adhair eadar Barraigh, Beinn nam Fadhla agus Steòrnabhagh.

Bha a' Chomhairle gus am buidseat aca a stèidheachadh Diardaoin agus tha iad a' coimhead ri cuid de sheirbheisean adhair a ghearradh ann an oidhirp am buidseat a chothromachadh.

Tha Mgr MacNìll ag ràdh gur e ceum air ais a bhiodh ann nan deadh seirbheisean a chall.

Air fhoillseachadh