Drochaid Cheasaig nas sàmhaiche na bha dùil

Cha robh cùisean buileach cho dona do thrafaig air Drochaid Cheasaig Diluain le aon taobh dùinte airson obair-càraidh.

Tha coltas ann gun do dh'èist daoine ri comhairle na seirbheisean còmdhail phoblaich a chleachdadh.

Ach bha na sgoiltean dùinte, rud 's dòcha a chuidich cùisean, ged a bha dàil de thimcheall air 20 mionaid ann do chuid de dhràibhearan aig amanann.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.