Buidseatan gan stèidheachadh

Bha Comhairle na Gàidhealtachd am measg nan ùghdarrasan ionadal a dh'aontaich buidseatan Diardaoin.

Tha dragh air na h-aonaidhean ciùird ge-tà gun tèid tuilleadh obraichean a chall sa roinn phoblach agus gearraidhean mòra air fàire.

Air fhoillseachadh