Òraid nan caorach

Tha cuimhneachan sònraichte ann an t-seachdain seo air an àimhreit a thog muinntir Chill Donnain an Cataibh bho chionn dà cheud bliadhna.

Cha do shoirbhich leotha, ach tha eòlaichean eachdraidh den bheachd gun robh Àimhreit Chill Donnain mar thoiseach tòiseachaidh air brùidealachd nan uachdaran a chasg.

Tha pròiseact ealain aig taigh-tagsaidh Bhun Illidh airson an eachdraidh a thoirt gu cuimhne - na mheasg fear a' toirt òraid do threud chaorach!