'The Village' an Inbhir Nis

Tha dragh air feadhainn a tha a' feuchainn ri meadhan Inbhir Nis ath-bheòthachadh gun cuir àrdachadh ann an cìsean bacadh air adhartas a rinn iad gu ruige seo.

Chaidh sgeama air a bheil 'The Village' - buth mhòr anns a bheil grùnn luchd-malairt neo-eiseamealach - a stèidheachadh san t-Samhain an-uiridh.

Tha iad air a bhith ag obair còmhla an oidhirp smachd a chumail air cosgaisean, ach tha eagal orra nach fhada gus an atharraich cùisean.