Fireannach a dhìth aig Loch Obha

Cha d' fhuairear lorg fhathast air fireannach a chaidh a dhìth aig Loch Obha ann an Earra-Ghàidheal.

Chaidh Mìcheal Pringle, 25, à Cill Mhearnaig fhaicinn mu dheireadh trath madainn Didòmhnaich.

Air fhoillseachadh