Dachaidh ùr do bhothan-iomain

Thèid bothan-iomain Bhoth Fhleisgninn fhosgladh gu h-oifigeil mar ghoireas ùr aig Taigh-tasgaidh na Gàidhealtachd ann am Baile Ùr an t-Slèibh.

Chaidh an togalach a ghluasad slàn bho Fhoithear ri taobh Loch Nis gu Bàideanach far an tèid a chleachdadh mar phàirt de thaisbeanaidhean mun spòrs.