Cumhachd na mara ga thomais

Thug droch shìde buaidh air sgoiltean agus còmhdail anns na h-Eileanan an Iar Diluain - ach chuir cuid fàilte oirre.

'S e ge-tà àdhbhar dòchais a bh' ann do luchd-rannsachaidh a bha a' clàradh meud na fairge .

Air fhoillseachadh