Dragh mu ghearradh sheirbheisean-adhair

Tha draghan air nochdadh am measg mhuinntir Uibhist mu mar a dh'fhaodadh gearraidhean ann an seirbheisean-adhair buaidh a thoirt air seirbheisean slàinte.

Tha Comhairle nan Eilean Siar am beachd an t-seirbheis-adhair eadar Beinn nam Fadhla agus Steòrnabhagh a lùghdachadh bho chòig làithean gu trì san t-seachdain.

Ach tha muinntir Uibhist son faighinn a-mach na bhiodh seo a' ciallachadh do dhaoine a tha a' cleachdadh nam pleanaichean airson faighinn chun an ospadail ann an Steòrnabhagh.

Tha Catriona NicIlleathain ag aithris.

Air fhoillseachadh