Dà rèis beinne gu bhith san Eilean Sgitheanach

Tha cuireadh ga thoirt do na ruitheadairean as fheàrr ann am Breatann tighinn don Eilean Sgitheanach as t-Samhradh airson dùbhlain ùir.

Airson a chiad turais cuiridh dà bhuidhinn rèisean air dòigh air Druim Thròndarnais agus iad dòchasach gun gabh an spòrs an uair sin leudachadh san àm ri teachd.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.