Dragh mu Roinn na Ceiltis is Eòlas na h-Alba

Thug oileanaich aig Roinn Ceiltis agus Eòlas na h-Alba ann an Oilthigh Dhùn Èideann rabhadh gu bheil atharrachaidhean a tha san amharc a' cur dòighean-obrach na sgoile ann am fìor chunnart.

Tha iad mì-thoilichte mu phlanaichean an roinn aca a ghluasad gu togalach ùr, agus a chur còmhla ri roinnean eile.

Chaidh Iain MacDiarmaid a choinneachadh ris na h-oileanaich.