Baile ùr sna Hearadh?

Tha beachdan muinntir na Hearadh gan sireadh an-dràsta air planaichean son baile beag ùr a thogail san sgìre.

Tha Urras Taobh Siar na Hearadh airson ochd taighean agus ionad coimhearsnachd a thogail faisg air Horgabost.

Thèid beachdan a' phobaill fhighe a-steach dhan dàrna ìre de dh'obair dealbhachaidh.

Tha Dòmhnall Angaidh Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh