Caladh Steòrnabhaigh

Coinnichidh Ùghdarras Port Steòrnabhaigh ri Rùnaire Còmhdhail na h-Alba, Cè Brown, is iad a' sireadh airgid airson alt-aiseag ùr a thogail aig cidhe a h-aon sa chaladh.

Tha iad ag ràdh nach eil na goireasan a th' aca an-dràsta freagarrach airson an aiseag ùr a bhios a' tòiseachadh ann am beagan is bliadhna eile.

Tha iad cuideachd airson rathad ùr a thogail eadar cidhe a h-aon agus an cidhe a tha an Isle of Lewis a' cleachdadh an-dràsta, gus am bi dà alt-aiseag aig a' phort.

Air fhoillseachadh