Neo-eisimeileachd do Chatalonia?

Chan i Alba an aon àite san Roinn Eòrpa, mar a tha fhios againn, far a bheil neo-eisimeileachd ga deasbad an-dràsta.

Ann an Catalonia, bha taghaidhean cudromach ann air an deireadh-sheachdain far an do rinn pàrtaidhean a tha taiceil ri sgarradh bhon chòrr de stàit na Spàinne, a' chùis.

Le aithris à Catalonia, seo am fear-naidheachd poiliticeach againn, Niall O'Gallagher.

Air fhoillseachadh