Sgoiltean gan cur còmhla

Thàining dà choimhearsnachd ann an Siorrachd Rois còmhla Diciadain, 's Bun-Sgoil ùr Beinn Uais a' fosgladh.

Dùnaidh a-nis dà sgoil san sgìre: Bun-Sgoil Bhaile Màiri, agus tè Dhrochaid Sgudeil.

Choisich còrr 's 200 duine cloinne còmhla chun an togalaich ùir aca sa mhadainn.

Tha Eilidh NicAsgaill ag aithris.

Air fhoillseachadh