Fear sa chùirt airson muirt April Jones

Nochd an duine a tha fo amharas gur e a thug an nighean bheag, April Jones, am bruid 's gun do mhuirt e i, sa chùirt airson a' chiad turais.

Thòisich Mark Bridger a' gal nuair a chaidh na casaidean a tha na aghaidh a leughadh a-mach air beulaibh bhritheamhan ann an Aberystwyth.

Tha Caitriana Deeprose ag aithris.