Dotair-teaghlaich ga shireadh ann an Eilean Dhiùra

Tha iad air a shanasachd mar obair air leth, ach gu ruige seo tha e air fàilneachadh orra neach sam bith a lorg a tha airson a dhèanamh.

Tha an 200 duine tha a' fuireach air Eilean Dhiùra air a bhith fad bliadhna às aonais dotair teaghlaich làn-ùine.

Tha am fear-naidheachd, Darren Linc, air a bhith a' rannsachadh dè as coireach gu bheil an dreuchd shònraichte seo fhathast bàn.

Air fhoillseachadh