Draghan na h-Eaglaise Saoire mu phòsaidhean gèidh

Tha co-dhùnadh Riaghaltas na h-Alba a dhol air adhart le bile airson pòsaidhean gèidh a cheadachadh a' dearbhadh gun dèan iad an rud a thogras iad ge bith dè chanas am pobal.

Sin a-rèir Eaglais Shaor na h-Alba, a tha a' gealltainn cumail a'strì an aghaidh nam molaidhean.

Chuala Doneil MacLeòid bhon Urramach Ìomhar Màrtainn..

Air fhoillseachadh