Cùis na Pàirce ga cur dheth

Chaidh cùis Uachdarain Oighreachd na Pàirce an Leòdhas an aghaidh an Riaghaltais a chur dheth gu meadhan an Lùnastail.

Tha Barry Lomas a' cumail a-mach gu bheil Achd Ath-leasachaidh an Fhearainn, a bheir cothrom do choitearan an oighreachd a cheannach an aghaidh a thoilsan, a' briseadh lagh nan còraichean daonna.