Planaichean son togail fianais

Tha Buidheann Còmhdhail Innse-Gall a tha ag iomart airson faraidhean bathair RET a chumail mar-thà a' dol a thogail fianais poblaich ann an Steòrnabhagh air 24mh den Mhàirt.

Tha iad cuideachd a' cur bhileagan fiosrachaidh mun cuairt mun bhuaidh a tha iadsan ag ràdh a bhios aig àrdachadh fharaidhean bathair air an eaconamaidh.