Inbhe cathair bhaile do Pheairt

Thèid inbhe chathair bhaile a bhuileachadh air Peairt mar phàirt de thachartasan airson 60 bliadhna a chomharrachadh den Bhan-rìgh a' riaghladh.

Tha Peairt am measg trì bailtean ann am Breatainn a tha a' faighinn an urraim.

Gheibh Chelmsford ann an Sassain agus St Asaph sa Chuimrigh an inbhe ùr cuideachd.

Air fhoillseachadh