Fèill mhòr air na rollergirls

An cuala sibh a-riamh mu spòrs Rollergirls?

Chaidh a chur air bhog 's na Stàitean sna 70an, is tha e a' sìor fhàs san dùthaich seo an dràsta.

Bha magadh ga dhèanamh air roimhe - ach tha ìomaigh na spòrs a-nis ag atharrachadh.