Buidseat Comhairle nan Eilean Siar air aontachadh

Feumaidh Comhairle nan Eilean Siar còrr is £3m a ghearradh san ath-bhliadhna ionmhais.

Dh'aontaich a' Chomhairle air a' bhuidseat, a dh'aindeoin oidhirp bho bhuill SNP na Comhairle cùisean atharrachadh aig a' mhionaid mu dheireadh.

Air fhoillseachadh