Goireas spòrs-uisge ùr do Ghlaschu

Tha goireas ùr san amharc do cheann a tuath Ghlaschu.

Tha comhairle a' bhaile air thighinn còmhla leis a' bhuidhinn Glasgow Watersports gus àite sònraichte son spòrs-uisge thogail.

'S e seo a' chiad ghoireas de sheòrsa a bhios san duthaich sa.

Agus tha dòchas ann gun cuidich e ann a bhith ag ath-nuathachadh pàirt den bhaile a tha am measg nan sgìrean as bochda.