Barraich togail fianais mu SAC

Shiubhail iasgairean à Barraigh gu ruige Dhùn Èideann son fianais a thogail an aghaidh plana airson pàirt de na raointean iasgaich aca a chomharrachadh mar sgìre ghlèidhteachais.

Chruinnich na h-iasgairean taobh a-muigh Pàrlamaid na h-Alba, far an robh deasbad ga dhèanamh air molaidhean Dualchas Nàdair na h-Alba Caolas Bharraigh ainmeachadh mar Sgìre Ghlèidhteachais Shònraichte.

Air fhoillseachadh