Tùrsach mu na Tursachan

Tha eagal air buill do Chomhairle nan Eilean Siar nach tèid cead a thoirt do leasachaidhean cumhachd ath-nuadhachail, ma ghabhas am faicinn bho Thursachan Chalanais.

Tha seo a' leantainn air co-dhìnadh Alba Aos-mhor tagradh an aghaidh plana airson 2 mhuileann gaoithe a thogail ann am Bearnaraigh Leòdhais - taobh thall Loch an Ròig bho na Tursachan.

Air fhoillseachadh