Gàidheal òg ag amas air Rio 2016

Tha balach à Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air àite fhaighinn ann an sgioba leasachaidh nan geamaichean Oilimpigeach son Taekwondo.

Bidh Fionnlagh Benton a' siubhal gu Doncaster gach seachdain son treanadh is e ag amas air Rio 2016.